Ajuts per al pagament del lloguer de l'habitatge adreçats a persones de més de 65 anys

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya té obert el termini per la presentació de sol·licituds d’ajut al pagament del lloguer de l’habitatge per a persones de més de 65 anys. Les persones que reuneixin els requisits de la convocatòria han de tramitar la sol·licitud abans del 30 d’abril de 2021.

Cada any es revisen les condicions dels beneficiaris per poder renovar-los, per tant els ajuts s’han de renovar anualment quan la convocatòria és oberta, com és el cas. No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu. Aquesta prestació és incompatible amb els beneficiaris de les prestacions d’especial urgència per les mateixes mensualitats. També es incompatible amb el manteniment del dret a la RBE per les mateixes mensualitats i qualsevol altre ajut o prestació provinent d’altres administracions públiques, que tinguin la mateixa finalitat.

Podeu consultar més informació a l'Oficina Local d'Habitatge de Cornellà, o bé entrar al web de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per tramitar els ajuts, i també s'hi indiquen amb detall tota la documentació i requisits necessaris:

Agència de l'Habitatge de Catalunya

 


OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Carrer Avellaner, 7
93 376 31 81
olh@procornella.cat
www.olhcornella.cat
Dilluns i dimecres, de 8.30 a 14.30 h i de 15.30 a 19 h
Dimarts, dijous i divendres, de 8.30 a 14.30 h