Aprovat el Pla Jove de Cornellà 2021-2024

Aprovat el Pla Jove de Cornellà 2021-2024
Pla Jove 2021-2024

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat el Pla Jove de Cornellà 2021-2024, durant la sessió plenària del 23 de desembre. Un document on s’analitzen les necessitats dels joves del municipi i es defineixen les línies d'actuació que es duran a terme en els propers quatre anys per aportar millores en els diferents àmbits que afecten al desenvolupament de les persones joves.

Després d’una extensa diagnosi de la situació actual i un procés participatiu amb diferents departaments de l’Ajuntament, grups de joves i entitats de la ciutat, s’han determinat un seguit d’accions que s’ordenen en quatre grans objectius.

Quatre objectius principals

En primer lloc, se situa l’Autonomia, que engloba els diferents recursos que pot trobar el col·lectiu jove per fomentar aquesta, i àmbits essencials com l’educació, l’ocupació i l’habitatge. 

El segon és la Implicació, amb accions concretes per afavorir la participació, l’associacionisme i les diferents xarxes socials que es poden establir.

El Talent és el tercer dels objectius, vinculat a la creació artística, el coneixement, l’emprenedoria i la potenciació de diferents grups de joves relacionats amb alguns dels programes que es treballen, com la igualtat, la salut i l’oci nocturn.

Per últim, l’Activació, aquest objectiu està relacionat amb el benestar dels joves i, concretament, en els àmbits de la salut, l’oci, els drets i l’esport.

Amb aquest Pla es pretén consolidar aquells recursos que ja funcionen, millorar-ne els que no han sigut satisfactoris, i aportar noves propostes per continuar acompanyant a la joventut de Cornellà en el seu desenvolupament. Actualment, hi ha unes 19.180 persones d’entre 15 i 34 anys, que representen el 21,65% de la població de la ciutat.