Arxivada la causa contra 9 de les persones investigades en relació amb el cas sobre el Consell Esportiu de L’Hospitalet

El Jutjat d'Instrucció 4 de Cornellà, encarregat de la investigació de la causa separada relacionada amb el Consell Esportiu de l'Hospitalet i que afecta regidors i treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Cornellà, ha acordat arxivar provisionalment la causa contra 9 de les persones investigades inicialment.

Aquestes 9 persones són totes les que ja han prestat declaració en seu judicial, que s'ha evidenciat que estan exemptes de qualsevol possible responsabilitat penal.

La decisió judicial fonamenta i determina que no hi ha indicis de comissió de delicte, i per aquest motiu n'ha acordat el sobreseïment.

L'Ajuntament va mostrar, des del primer moment, la màxima tranquil·litat respecte de l'acció judicial, ja que considerava que els contractes investigats es van tramitar i aprovar d'acord amb el procediment legal establert. La documentació que la policia va requerir en el mencionat registre ja havia estat entregada un any i mig abans, en el marc d'aquesta mateixa causa.

La Jutgessa apunta que la tramitació administrativa dels expedients és correcta i no detecta irregularitats que indiquin comissió de delicte, i destaca que tots els funcionaris i funcionàries, treballadors i treballadores, i el tinent d’alcalde investigats que van intervenir en aquests expedients es van limitar a donar estricte compliment a les funcions pròpies del càrrec i que legalment tenen atribuïdes.

Així mateix, les interlocutòries de sobreseïment expressen que els contractes es van formalitzar per necessitats del servei i justifiquen l'actuació del càrrec electe i de tots els funcionaris i tècnics que van intervenir vetllant per la seva correcta gestió.

Les conclusions de la causa confirmen la posició del Consistori, que sempre s'ha mostrat plenament convençut de l'honestedat de les persones vinculades amb l'Ajuntament de Cornellà investigades, i lamenta profundament els perjudicis morals que els ha provocat aquesta situació.