Finalització de l'avís preventiu de contaminació per PM10 (13/5/2022)

Actualització 13/05/2022

En relació amb l’avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per material particulat de diàmetre inferior a 10 µm (PM10)  a la zona de protecció especial (ZPE), que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 12 de maig de 2022, us informem que:

-Els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i actualment ja no superen el valor límit diari de 50 µg/m³ en més d’una estació de la XVPCA.

-La previsió per al dia d’avui dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics, indica que els nivells de PM10 ja no superaran el valor límit diari de 50 µg/m³.

-La previsió meteorològica indica que es mantindrà l’estabilitat atmosfèrica i, tot i que hi seguirà havent-hi una intrusió africana lleu, es preveu que els valors disminueixin.

Per aquest fet, s’informa que avui, dia 13 de maig de 2022, es dona per finalitzat l’avís preventiu de contaminació atmosfèrica per nivells elevats de PM10.

 

12/5/2022

Atenent els nivells de material particulat de diàmetre inferior a 10 µm (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 10 de maig, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui (en cas de PM10), des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a la zona de protecció especial (ZPE), on està inclosa la ciutat de Cornellà de Llobregat.

S’adjunta informe sobre l’avaluació dels nivells de contaminació de PM10 durant el període comprès entre el dia 10/05/2022 i el 12/05/2022, fins a les 08.00 h. En aquest sentit, es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s’informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització. També podeu seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

  

Consulteu aquí possibles actualitzacions