Finalització de l'avís preventiu de contaminació per PM10 (31/3/2022)

Actualització 31/3/2022

En relació amb l’avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a tot el territori, que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 29 de març de 2022, us informem que els nivells de PM10 han disminuït a totes les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) i actualment ja no superen el valor límit diari de 50 µg/m³) en cap estació de la XVPCA. Els models d’intrusió de pols d’origen africà preveuen que aquesta es retiri durant les properes hores i no es preveuen superacions del valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui. 

Per aquest fet, s’informa que avui, dia 31 de març de 2022, es dona per finalitzat l’avís preventiu de contaminació atmosfèrica per nivells elevats de PM10. S’adjunta l’informe final amb l’evolució dels nivells.

 

29/3/2022

Atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana que afecta els nivells de qualitat de l’aire des del dia 27 de març, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a tot el territori.

S’adjunta informe sobre l’avaluació dels nivells de contaminació de PM10 durant el període comprès entre el dia 27/03/2022 i el 29/03/2022, fins a les 8.00 h. En aquest sentit, es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s’informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització. També podeu seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

  

Consulteu aquí possibles actualitzacions