Finalització de l'avís preventiu per contaminació de PM10 (18/3/2022)

Actualització 18/03/2022

En relació amb l’avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire per partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) a la zona de protecció especial (ZPE), que va efectuar la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic el dia 16 de març de 2022, us informem que els nivells de PM10 estan disminuint a totes les estacions de la Zona de Protecció Especial, Pirineu Occidental, Pirineu Oriental i Prepirineu actualment ja no superen el valor límit diari de 50 µg/m³ i la previsió per al dia d’avui dels models de dispersió de contaminants atmosfèrics, indica que els nivells de PM10 ja no superaran el valor límit diari de 50 µg/m³.

 

Per aquest fet, s’informa que avui, dia 18 de març de 2022, es dona per finalitzat l’avís preventiu de contaminació atmosfèrica per nivells elevats de PM10.

 

16/03/2022

Atenent els nivells de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) enregistrats per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), a causa de la presència d’una intrusió de pols africana des del dia 15 de març i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic s’emet un avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l’aire pel contaminant PM10, per a la zona de protecció especial (ZPE) -on està inclosa Cornellà de Llobregat- i a les zones de qualitat de l’aire del Pirineu Oriental, Pirineu Occidental i Prepirineu.

S’adjunta informe sobre l’avaluació dels nivells de contaminació de PM10 durant el període comprès entre el dia 14/03/2022 i el 16/03/2022, fins a les 08.00 h. En aquest sentit, es durà a terme un seguiment de l'evolució dels nivells i s’informarà del seu estat, a diari, fins a la seva finalització. També podeu seguir l’estat de l’avís al web airenet.gencat.cat.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya hi trobareu les principals mesures i recomanacions a adoptar per tal de reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. Hi podeu trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

 

Consulteu aquí possibles actualitzacions