Avís preventiu per nivells moderats de contaminació de l'aire

Des del dia 18 de febrer de 2021 hem estat influenciats per una intrusió de pols africana que ha provocat que els nivells de qualitat de l’aire per partícules hagin estat moderadament elevats en alguns punts de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica. D’acord amb els nivells registrats els darrers dies i la previsió a 24 hores que indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dimarts 2 de març, per la persistència de la intrusió de pols africana i les males condicions de dispersió, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic manté activat l’avís preventiu per partícules PM10 a tot Catalunya.

Podeu consultar aquest document amb detalls de les mesures que pot prendre la ciutadania, els municipis, en obres o en la indústria. Essencialment, es recomana a la ciutadania:

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
  • Utilitzar el transport públic.
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat. Si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa, etc.
  • Utilitzar el cotxe compartit.
  • Realitzar una conducció eficient. Arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.
  • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que produeixi les emissions més baixes.
  • Regular la climatització de les llars.
  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades.
  • Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

 

Consulteu aquí possibles actualitzacions