Cornellà demana al Govern de la Generalitat més recursos econòmics per al món local

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat una moció demanant a la Generalitat de Catalunya més recursos per al món local, solucionar els deutes i retards en les transferències que manté l'ens autonòmic cap als ajuntaments i augmentar els recursos en diferents àmbits que han hagut d'aportar els municipis per fer front i posar recursos destinats a lluitar contra la pandèmia de la Covid-19.

El text recorda que  el compliment dels protocols i les mesures que ha anat acordant el Govern de la Generalitat genera un fort impacte en els pressupostos municipals, que encara no han rebut cap ajut. Ni tan sols en el Pla per a la recuperació econòmica i la promoció social, aprovat pel Govern de la Generalitat el passat mes de juliol, on no hi havia cap mesura dirigida directament als ajuntaments.

Els serveis que els ajuntaments estan assumint a compte de la Generalitat són molts i diversos, relacionats amb polítiques d’ajudes socials per a famílies i persones vulnerables, suport econòmic als sectors d’activitat econòmica de proximitat. A banda, evidentment, de l'augment de costos dels serveis que li són propis, sumat a la pèrdua d'ingressos per la suspensió de recaptació o moratòries, que Cornellà estima en una quantitat superior als dos milions d'euros, i que s'anirà incrementant.

Per aquest motiu, el text apunta que la Generalitat ha de posar en marxa, de manera urgent, mecanismes compensatoris i recursos extraordinaris dirigits als ajuntaments, i als sectors que més estan patint la crisi, com han fet d’altres comunitats autònomes. Un exemple són els Fons Europeus de Reconstrucció que té previst aportar la Unió Europea, perquè la seva incidència a les ciutats serà molt alta i es puguin tenir en compte les especifitats territorials.

 

Llegir la nota de premsa completa

Moció d'alcaldia presentada al ple municipal