El programa ONA promou l'ocupabilitat de persones vulnerables

El programa ONA promou l'ocupabilitat de persones vulnerables
Acte de presentació del primer balanç del projecte ONA, el 22 de febrer de 2022.

Creu Roja, Aigües de Barcelona i els ajuntaments de Barcelona, Cornellà, L’Hospitalet, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet formen part del programa d’acció social ONA, que té l’objectiu d’abordar la situació de persones amb dificultats laborals o en risc d’exclusió social per millorar la seva ocupabilitat. 

En aquest programa social hi han participat 231 persones en situació de vulnerabilitat, a les quals s’ha donat suport en la cobertura de les necessitats bàsiques per accedir a feines de qualitat. El 86 % dels participants ha finalitzat el projecte i més de la meitat (55 %) ha aconseguit un contracte laboral. De Cornellà, hi han participat 52 persones, de les quals més del 80 % han estat dones.

Amb aquesta iniciativa es pretén desenvolupar una metodologia escalable i que es pugui replicar en altres territoris, així com millorar l’anàlisi de la vulnerabilitat i el disseny d’itineraris de transformació social a través de l’ocupació.

Presentació del projecte ONA