El Síndic Municipal de Greuges presenta al ple el seu informe sobre les actuacions realitzades durant l'any 2019

El Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat, Joan Barrera, va presentar ahir dimarts al ple municipal el seu informe anual referit a les activitats de l'Oficina del Síndic durant l'any 2019. En aquesta ocasió, la pandèmia de la COVID-19 ha obligat a endarrerir aquesta presentació, que finalment s'ha fet per mitjans telemàtics.

El Síndic ha destacat que persisteixen les problemàtiques vinculades al dret a l’habitatge en forma de desnonaments, però durant el 2019 també ha abordat altres qüestions com el dret a la percepció de la Renda Garantida de Ciutadania en el cas de dones víctimes de violència masclista; el seguiment de les necessitats socio-educatives i alimentàries de menors en situació de vulnerabilitat durant els mesos de juliol i agost als casals de la ciutat; el funcionament dels serveis socials en l’àmbit de les prestacions per atendre necessitats urgents d’una família en risc d’exclusió social o sobre els criteris i recursos en el cas de persones dependents que canvien de població, entre altres aspectes.

Paral·lelament, Barrera també ha explicat que l'activitat recollida "és una radiografia d'una realitat que necessàriament es veurà condicionada per l'impacte de la pandèmia tant des d'un punt de vista sanitari com per l'afectació social i econòmica sobre una part significativa dels veïns i veïnes de Cornellà, especialment aquells que tenen un alt nivell de vulnerabilitat".

En resum, durant l'any 2019, la sindicatura va tramitar 261 expedients de queixa, va atendre 92 consultes i es van promoure als responsables municipals i a d‟altres instàncies com el Síndic de Greuges de Catalunya set Iniciatives d'ofici. En termes absoluts, es tracta de xifres que no difereixen substancialment de les de l'any anterior. L'informe complet fa un repàs de les diferents actuacions realitzades i un resum estadístic per temes i per barris.

Consulteu l'informe complet

Web del Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat