Fins al 20 de juliol es podrà votar per correu per a les eleccions generals del 23 de juliol

El Consejo de Ministros extraordinario del 29 de maig va aprovar el reial decret de dissolució de les Corts i de convocatòria d'eleccions al Congrés dels Diputats i el Senat, que se celebraran el diumenge 23 de juliol. La campanya electoral durarà 15 dies: va començar a les 0.00 hores del 7 de juliol i acabarà a les 24:00 hores del 21 de juliol.

Segons l'Institut Nacional d'Estadística, en aquests comicis podran votar a la nostra ciutat 63.286 electors. Poden votar tots els espanyols majors d'edat inscrits en el cens electoral, tant residents a Espanya com residents a l'estranger. A més d'a través del vot presencial, poden exercir aquest dret mitjançant el vot per correu.

Cada elector o electora ha rebut de l'Oficina del Cens Electoral una targeta censal amb les dades actualitzades de la seva inscripció en el cens electoral i de la Secció i Mesa en la qual els correspon votar. L'Oficina del Cens Electoral comunicarà igualment a les persones afectades les modificacions de Seccions, locals o Taules que hagin pogut produir-se.

VOT PER CORREU. COM I FINS QUAN ÉS POT FER?
Si no estaràs en el teu domicili habitual en aquesta data, pots sol·licitar el vot per correu fins al 13 de juliol. El termini per a dipositar el sobre amb el vot en les oficines de Correus finalitzarà el 20 de juliol.
El vot per correu es pot sol·licitar fins al dia 13 de juliol en qualsevol oficina de Correus o de manera telemàtica en la web de Correos, sense necessitat d'acudir presencialment a una oficina. Per a això hauràs d'autenticar la teva identitat amb el DNI electrònic o un certificat digital vàlid.

  • Com votar per correu?
    Hauràs de recollir l'imprès de sol·licitud en les oficines de Correus o presentar via web la sol·licitud de vot per correu amb el DNI electrònic o un certificat digital vàlid.
    En l'imprès has d'indicar l'adreça postal a la qual vols que s'enviï la documentació electoral (pot ser el teu domicili, el teu lloc de treball o un apartat postal).

CONSULTA AQUÍ MÉS INFORMACIÓ.

SERVEI D'ACOMPANYAMENT A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA                                                                                                                           Per facilitar el vot de les persones amb mobilitat reduïda, la Creu Roja de Cornellà ofereix un servei adreçat a persones vulnerables, que no disposin de familiars o d'altres mitjans que els puguin ajudar i que necessitin transport per arribar al col·legi electoral. Després, se'ls retorna als seus domicilis. La data límit per concertar el servei és el 20 de juliol. Es pot demanar a través de la Creu Roja Cornellà (Rubió i Ors, 104), al tel. 93 474 14 12, en horari de 9 a 14 h, o al mail cornella@creuroja.org 

PÁGINA WEB MUNICIPAL SOBRE LES ELECCIONS DEL 23 DE JULIOL

WEB ELECCIONS A CORNELLÀ (consulta el cens, centres on votar, etc.)