Els habitants de Cornellà milloren la nota a la gestió municipal i el 89% mostra la seva satisfacció de viure a la ciutat

La percepció sobre la gestió de l’Ajuntament de Cornellà ha obtingut un 6,5 de mitjana en una enquesta encarregada per l’Ajuntament de Cornellà. La nota a la gestió municipal millora una dècima respecte a l’any 2018, i cal destacar que aquells entrevistats que la valoren amb un excel·lent creixen en més de 8 punts percentuals. Aquest és un dels principals indicadors d’una enquesta encarregada per l’Ajuntament de Cornellà a GESOP i realitzada a persones majors de 18 anys residents al municipi, per conèixer les seves opinions i característiques demogràfiques. Dona continuïtat a enquestes similars realitzades els anys 2014 i 2018 a la ciutat.

La valoració dels aspectes relatius a la família, l’habitatge, la salut, l’entorn social, la feina i la situació econòmica han crescut, tot i que la feina i la situació econòmica són aquells on hi ha més insatisfacció, realitat que es correlaciona amb l’increment de població aturada i la crisi actual provocada per la Covid-19. De tota manera, un terç dels cornellanencs i cornellanenques es consideren “molt” satisfets amb la seva vida personal, deu punts per sobre de 2018.

Del conjunt d’indicadors, també és notable destacar que la satisfacció de viure a Cornellà arriba al 89%, sumant els qui responen que n’estan “molt” o “bastant” satisfets. Els qui es declaren “molt satisfets”, han augmentat en prop de 10 punts percentuals. La qualitat de vida i la mobilitat són els aspectes més positius de la ciutat, segons els enquestats, i és especialment notable l'increment del primer: una quarta part de les persones entrevistades posen un excel·lent a la qualitat de vida del municipi.

Majoritàriament, els enquestats responen positivament a les idees de què Cornellà és una ciutat amb molta vida, amb un bon entorn social, la seva gent i l’ambient, la tranquil·litat, l’oferta de serveis i equipaments, els parcs i els espais verds. Per barris, on aquesta associació resulta més alta és al barri del Pedró, mentre que és a Centre i Riera on menys es menciona en primer lloc.

 

L’enquesta i la situació provocada per la Covid-19

Cal remarcar que aquesta enquesta s'ha realitzat entre febrer i març de 2021, per la qual cosa les opinions recollides ja estan emmarcades en la situació de crisi causada per l’epidèmia de la Covid-19. Tot i la situació actual, la població es manté tan optimista sobre el futur de la ciutat com l'any 2018. En aquest sentit, els diferents apartats de l’enquesta revelen com la població, malgrat la situació d’incertesa i angoixa generada per la Covid-19, ha mantingut ferms els seus lligams com a comunitat, espai d’acollida, i que es valora el manteniment dels serveis oferts a la ciutadania. Pel que fa a la valoració de la resposta municipal per fer front a la crisi originada per la Covid-19, només un 18% del total dels enquestats pensa que no ha estat positiva. Gairebé un 40% la valoren “bé” o “molt bé" i un terç dels enquestats es queden a mig camí (ni bé, ni malament).

 

L’enquesta es pot consultar a http://governobert.cornella.cat/ca/enquestes amb molts més detalls i dades, respostes per barris, edat, sexe, etc.

Llegir la nota de premsa completa