Els impostos i taxes municipals es congelen aquest 2021

Les ordenances aprovades per a aquest 2021 mantenen exactament iguals els impostos i taxes municipals de l'any anterior. Això suposarà, segons les previsions realitzades d'acord amb l'actual escenari de recessió, que els ingressos tributaris es redueixin un 4,99% i que els ingressos corrents es mantinguin pràcticament en el mateix nivell que durant l'exercici 2020.

Com a novetat, està previst suspendre el cobrament de les taxes de terrasses durant sis mesos per tal d'ajudar a el sector de la restauració a Cornellà. Paral·lelament a aquest canvi, es mantenen les mesures ja aprovades durant el 2020,  com la recàrrega del 50% de l'IBI dels habitatges desocupats. Les famílies amb menys ingressos podran seguir beneficiant-se del paquet de mesures de suport fiscal pensades per a facilitar el pagament dels tributs municipals. Aquest 2021, també se seguirà aplicant la tarifació social i es mantindran les ajudes per emprenedors, amb projectes com "Quota Zero" i altres bonificacions i subvencions per promoure un impuls d'iniciatives empresarials.

A Cornellà, el pagament dels impostos domiciliats es pot fraccionar en 1, 6 o 12 terminis. Els interessats a modificar el termini de pagament poden sol·licitar-ho demanant cita prèvia a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.


CALENDARI FISCAL

Aquest és el calendari fiscal dels terminis voluntaris de pagament dels tributs i preus públics municipals (en taronja) i les dates de domiciliació de cada un d'ells (excepte per als contribuents que paguen els impostos en dotze terminis):

 

Del 01/03 al 05/05

Impost de vehicles
Domiciliació: 01/07 · 02/08 · 02/11 · 01/12

 

Del 21/06 al 03/09

Impost sobre béns immobles (IBI)
Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Taxa de guals i reserves de la via pública
Domiciliació: 30/06 · 30/07 · 31/08 · 30/09 · 29/10 · 30/11
Càrrec únic: 01/09
Impost sobre béns immobles-rústica
Taxa per la tinença d'animals
Taxa d'horts urbans
Càrrec únic: 02/08

 

Del 27/09 al 03/12

Taxa per la conservació de cementiri municipal
• Preu públic per la recollida de residus comercials i/o industrials
Càrrec únic: 01/12

 

Del 21/06 al 03/09 (1r semestre) i del 27/09 al 03/12 (2n semestre)

Taxa mercats municipals
Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats
Domiciliació: 30/06 · 30/07 · 31/08 (1r semestre), 30/09 · 29/10 · 30/11 (2n semestre)
Càrrec únic: 01/09 (1r semestre), 01/12 (2n semestre)