Enfortir Cornellà: benestar social

L'Ajuntament de Cornellà continua impulsant la campanya "Enfortir Cornellà", amb l'objectiu de donar visibilitat a les fortaleses i estructures que configuren els pilars d'aquesta ciutat i que han permès construir sòlides xarxes socials, econòmiques, de convivència i ambientals.

“Enfortir Cornellà” dóna visibilitat a totes les iniciatives que s'impulsen a la nostra localitat des de diferents àmbits per enfortir la comunitat i construir un futur de progrés, des de la cohesió social i la igualtat doportunitats. "Enfortir Cornellà" es divideix en tres aspectes: la convivència, el medi ambient i el benestar social. Precisament, aquest darrer s'articula a través de l'ASUECO (Agenda Social Urbana per a enfortir la Comunitat). “Enfortir” el benestar
social posa les persones al focus de les actuacions i dels programes municipals, prioritzant els col·lectius més vulnerables com són la gent gran, les dones, els joves i la infància. Per no deixar ningú enrere.

En concret, durant la darrera reunió de l'ASUECO es van detallar les actuacions i les campanyes que s'impulsaran en matèria educativa, dintegració i civisme, així com d'igualtat de gènere per pal·liar els efectes de la pandèmia des de diferents perspectives. Un dels aspectes que preocupen és la solitud no desitjada de les persones. Per evitar-la, s'hi està desenvolupant un mapa de recursos coordinat pel àrea de salut i les entitats disposades a participar per crear un pla transversal amb perspectiva comunitària.

En matèria educativa, un dels objectius municipals és lluitar contra la bretxa digital i en aquest sentit, es valora positivament el programa Edulab del Citilab, adreçat a l'alfabetització digital des de la perspectiva escolar, però amb la inclusió de les famílies a través de les AMPA/AFA. També hi ha impulsant mesures de reforç sanitari, com el programa de Suport a la Salut Bucodental, entre d'altres.

Un altre dels àmbits per enfortir la ciutadania és fomentar l'ocupació i, principalment, desenvolupar planes d'ocupació local aturats de llarga durada, amb la promoció d'uns 200 llocs de treball temporals el darrer any. Així mateix, des del departament de polítiques d'ocupació s'impulsen programes de formació i reinserció i línies d'actuació que han permès reduir les taxes d'atur a la ciutat.

INICIATIVES MÉS DESTACADES:

» Botiga Solidària
» Oficina Local d’Habitatge
» Oficina de Mediació Hipotecària
» Plans locals d'ocupació
» Atenció a les dones víctimes de violència de gènere
» Casals socials
» Programes de suport a la salut
» Programes d'albafetització digital