Enfortir Cornellà: convivència

L'Ajuntament de Cornellà continua impulsant la campanya "Enfortir Cornellà", amb l'objectiu de donar visibilitat a les fortaleses i estructures que configuren els pilars d'aquesta ciutat i que han permès construir sòlides xarxes socials, econòmiques, de convivència i ambientals.

Un dels àmbits sobre els quals posa l'accent en la campanya és la convivència. “Enfortir la convivència” vol dir enfortir les connexions socials que té la ciutat i que donen lloc a serveis i equipaments que donen respostes a les necessitats de tots els col·lectius, treballar de forma comunitària i créixer compartint talent, idees i experiències des del diàleg i el respecte. I tot això complementat amb la feina de milers de persones implicades en les més de 200 entitats socials, culturals i esportives de la ciutat. D'aquesta manera, equipaments com totes dues noves biblioteques, que es posen en marxa al juny juntament amb les tres que ja existeixen; la nova escola de música, els centres cívics, les festes de barri, les activitats culturals als espais públics i als centres culturals, o els equipaments esportius, són elements que donen solidesa i enforteixen les xarxes de convivència i identitat amb Cornellà.

Però a més, “Enfortir la convivència” té a veure amb el civisme, amb el respecte a l'espai públic i amb la seguretat. Per això, l'Ajuntament ha reforçat les dotacions policials i n'ha creat nous serveis, per millorar la sensació de seguretat; ha apostat per un espai públic pensat per millorar el benestar dels vianants, amb zones més il·luminades, més àmplies i accessibles. I per mantenir tot aquest equilibri és crucial la coresponsabilitat i la implicació ciutadana, per construir i millorar el nostre espai comunitari, els nostres carrers i els nostres barris.

Cornellà és avui una ciutat segura, solidària, culturalment activa, amb talent i amb capacitat de reinventar-se i fer front a les dificultats, sense deixar ningú enrere i mirant el futur amb optimisme.