Es declara episodi ambiental d'alta contaminació de l’aire per PM10

Amb data 23 de febrer, i d’acord amb el que s’estableix al Protocol de gestió dels episodis de contaminació de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi climàtic, s'ha declarat un episodi ambiental per contaminació de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

Des del dia 18 de febrer de 2021 hem estat influenciats per una intrusió de pols africana que ha provocat que els nivells de qualitat de l’aire per partícules hagin estat moderadament elevats en alguns punts de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica.

El dia 22 de febrer de 2021 la influència d’aquesta intrusió en els nivells de qualitat de l’aire ha estat molt acusada i es van produir superacions del valor de referència diari de PM10 de 80 μg/m³ a 16 estacions de Catalunya. Atès que el principal motiu d’aquests nivells és la presència de pols del Sàhara, aquestes superacions es distribueixen per tot el territori de Catalunya.

Podeu consultar aquest document amb detalls de les mesures que pot prendre la ciutadania, els municipis, en obres o en la indústria. Essencialment, es recomana a la ciutadania:

  • Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
  • Utilitzar el transport públic.
  • Reduir els desplaçaments amb vehicle privat. Si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa, etc.
  • Utilitzar el cotxe compartit.
  • Realitzar una conducció eficient. Arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.
  • En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que produeixi les emissions més baixes.
  • Regular la climatització de les llars.
  • Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades.
  • Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.