Finalitzada la reforma del primer tram del carrer Avellaner

Un tram del carrer Avellaner ha estat remodelat recentment per millorar la seva accesibilitat. L'obra ha consistit en reurbanitzar l'entorn del bloc dels números 1-3-5, per eliminar les escales contínues actuals i incorporar un sistema de rampes, amb un pendent màxim del 6%, per fer més accessible tota la zona. La nova configuració de l'espai és molt més agradable i permet que hi hagi una graderia per fomentar l'ús lúdic d'aquest tram del carrer.

L'actuació ha supossat la renovació del paviment, més vegetació, tot i mantenint els arbres existents, adequar la instal·lació de reg, i canvis en el mobiliari urbà, com la col·locació de fanals més modern de tipus LED.

Aquesta obra segueix els criteris del projecte Cornellà Natura, per generar un entorn més amable i còmode per als veïns i veïnes, i està inclòs dins del Pla Director Comunitari de Sant Ildefons, que promou actuacions de transformació de l'espai públic per incrementar la qualitat de vida i el benestar.

PROJECTE CARRER AVELLANER