Finalitzen les obres de millora dels carrils bici del barri d'Almeda

Aquest mes de gener han finalitzat les obres de millora de la seguretat i la connectivitat dels carrils bici que hi ha al districte d'Almeda. Les obres han consistit en la remodelació de 2,1 km de carrils bici que representen connexions estratègiques; complementen la xarxa pedalable municipal i creen part d’un tram de Bicivia -la xarxa d'eixos pedalables metropolitans- que connecta amb l’Hospitalet de Llobregat.

El pressupost de licitació de l'obra ha estat de 484.124,86 euros (IVA inclòs), i ha afectat els carrils situats als carrers Tirso de Molina, c. Sant Ferran, passeig dels Ferrocarrils, c. Salvador Dalí, avinguda Porta Diagonal, c. Martinet i c. de l'Energia. 

L'actuació contribueix en diversos factors a la promoció de la mobilitat sostenible a la ciutat de Cornellà. En primer lloc, perquè completen els itineraris de la xarxa pedalable municipal, i la xarxa secundària metropolitana. També fomenten la mobilitat quotidiana intramunicipal i supramunicipal en bicicleta, així com amb d'altres vehicles de mobilitat personal (VMP). I finalment, la seva adequació garanteix la seguretat i comoditat dels usuaris de bicicletes i VMP.

Així mateix, aquesta xarxa contribueix a millorar la connexió entre municipis propers, com és el cas de l'Hospitalet de Llobregat, amb els intercanviadors de transport, amb els polígons d’activitat econòmica i amb els grans centres generadors de mobilitat. Aquest és un aspecte especialment rellevant, ja que una part de la intervenció s'ha situat dins de la Zona de Baixes Emissions Rondes de Barcelona.

 

Criteris d'actuació

En la gran majoria del nou traçat no s'ha modificat la urbanització existent, optant per indicar el carril bici mitjançant la senyalització. A les zones on les voreres són estretes i la calçada és prou àmplia, el carril bici s'ha reubicat a la calçada; quan aquesta no és prou àmplia, s'ha optat preferentment per ocupar zones destinades anteriorment a l'aparcament. Als carrers amb amplada limitada, els vehicles a motor i els ciclistes conviuen al carril de circulació, que se senyalitza amb la limitació de velocitat a 30 km/hora.

A més, s'han incorporat criteris ambientals a l'execució de les obres: els àrids que s'han utilitzat han estat 100% reciclats, el plàstic dels separadors del carril també són 100% reciclats, i es compensen les emissions de CO2 resultants de l'execució de l'obra.

Aquest projecte està cofinançat pel Fons Europeus de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 amb un ajut de 200.051,60 €, i compta amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.