Habitatge protegit, borsa de lloguer social i rehabilitació d'immobles, prioritats de la nova política social d'habitatge

L’Ajuntament de Cornellà ha presentat la nova Política Social d’Habitatge per promoure actuacions que garanteixin a la ciutadania l'accés a l'habitatge, en especial als col·lectius amb menys recursos i al jovent. El document defineix les línies prioritàries per crear un parc estable d’habitatges socials a la ciutat mitjançant tres línies prioritàries: incrementar un 61% la reserva d’habitatge protegit, rehabilitar immobles per millorar-ne la sostenibilitat i accessibilitat, i impulsar la borsa de lloguer social municipal.

Totes les actuacions estan previstes en el planejament urbanístic del 2020-2030, d’acord amb la realitat de creixement territorial i amb la garantia dels principis de sostenibilitat ambiental i social. Tot i que la competència en matèria d’habitatge és exclusiva de la Generalitat, la política d’habitatge sempre ha format part de l’acció del govern municipal, i amb la crisi sanitària i econòmica actual, pren major rellevància. Aquest context ha propiciat dificultats per accedir a un pis de propietat, lloguers inassumibles, desnonaments, immobles buits o ocupats, manca de recursos en les polítiques sectorials d’habitatge, etc.

Promoció en construcció a l'antic cinema Pisa.Un altre eix fonamental serà la possibilitat de transformar locals comercials en habitatges socials, així com crear un cens de pisos en mans de grans tenidors per tal de promoure’n la incorporació a la borsa de lloguer social. El nou pla va ser aprovat al ple municipal del mes de gener amb els vots a favor d’En Comú-Movem Cornellà, Podemos i el PSC, l’abstenció de C’s i el vot en contra d’ERC. També, es posa l'accent en la necessitat de col·laboració entre les administracions, i concretament amb el Consorci Metropolità de l’Habitatge, en l’emissió de propostes que afavoreixin l’accés a l’habitatge i que ajudin a la regulació del mercat lliure immobiliari.

Un altre dels objectius de l’Ajuntament és acabar amb les ocupacions il·legals de pisos a la ciutat per part de grups organitzats que, amb la finalitat d’extorsionar famílies en situació de vulnerabilitat, ocupen habitatges il·legalment per posteriorment rellogar-los i especular amb l’habitatge ocupat. Amb anterioritat, el setembre de 2020, es va aprovar una moció per instar el Govern a dur a terme un canvi en la llei que permetés lluitar de forma més efectiva contra aquestes màfies i dotés les administracions locals de més recursos per actuar-hi. També s’ha posat en marxa una campanya informativa adreçada a les comunitats de veïns per fomentar la col·laboració ciutadana en contra d’aquest tipus d’ocupacions.

 

Nota de premsa sobre el pla d'habitatge

 

Cornellà preveu crear un parc d'habitatges protegits amb 3.187 pisos

Cinc àmbits integrats al Cornellà Natura

S'incrementarà en un 61% el parc públic d'habitatge protegit

En construcció 43 habitatges de lloguer protegit adreçats a joves, a Almeda

1.430 persones demanen ajudes per a pagar el lloguer

S'incorporaran habitatges del parc actual a la borsa de lloguer social

Transformació de locals en habitatges socials

 

 

 

OFICINA LOCAL D’HABITATGE
Avellaner, 7
93 376 31 81
olh@procornella.cat
www.olhcornella.cat
Dilluns i dimecres, de 8.30 a 14.30 h i de 15.30 a 19 h
Dimarts, dijous i divendres, de 8.30 a 14.30 h

L’Ajuntament centralitza els serveis en matèria d’habitatge a través de l’Oficina Local d’Habitatge per oferir informació i assessorament en temes de contractes, situacions d’impagament, pisos ocupats i mediació entre les parts en el contracte d’arrendament, entre d’altres.