Impuls al pla director comunitari per donar continuïtat a les polítiques socials i d'habitatge, la cohesió social i la millora de l'espai públic

El barri de Sant Ildefons afronta nous reptes.

L'Ajuntament de Cornellà ha ampliat recentment el Pla Director Comunitari per al barri de Sant Ildefons, amb l'objectiu de donar continuïtat i impulsar nous projectes durant la propera dècada. Entre ells, la rehabilitació d'habitatges i les polítiques destinades a garantir la cohesió social, el benestar, el progrés econòmic, la convivència cultural i educativa, la seguretat i la transformació del paisatge i l'entorn urbà.

Els plans i programes desenvolupats pel consistori en els darrers anys (Pla Integral de Sant Ildefons 2005-2015 i la Llei de Barris) han contribuït a la millora de l'espai públic, i han generat un creixement en equipaments culturals i esportius, alhora que han afavorit la convivència i la integració al barri. Les persones són la prioritat d'aquest nou impuls al Pla Director, amb una especial atenció a aquelles que han requerit de mesures de protecció social a conseqüència de la crisi provocada pel coronavirus. Per a això, es desenvoluparan diverses actuacions englobades en quatre línies estratègiques que pretenen protegir els col·lectius més vulnerables i ajudar a millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Sant Ildefons.

 

Línies d'actuació a desenvolupar

 
Rehabilitació d'habitatges

Sant Ildefons compta amb una població de 26.000 habitants i un parc de 10.495 habitatges, la majoria de les quals tenen més de 50 anys. Per això, el Pla incideix en la rehabilitació extensiva (façanes, ascensors, etc.) per garantir uns estàndards de qualitat, accessibilitat i confort en els habitatges. La implementació es porta a terme a través de l'Oficina Local d'Habitatge (Avellaner, 7), que dóna assistència tant en temes de rehabilitació, com en la promoció o lloguer d'habitatges assequibles.

 
 
Programes culturals i educatius

El Pla Director preveu programes específics d'ocupació per al barri. Des de finals de 2020 s'ha contractat a 318 persones residents a Sant Ildefons, mitjançant programes municipals com Treball als barris o els Plans Locals d'Ocupació. També s'impulsaran plans educatius i es treballarà en la promoció de l'esport i la cultura, així com en la creació d'espais de diàleg multicultural. Es donarà continuïtat a programes com el Pla de l'Entorn, els Patis Oberts, la gàbia esportiva de la plaça de Sant Ildefons, etc.

 

 

Reforçar la convivència i la cohesió social

S'aposta per potenciar la cohesió i el civisme amb educadors de carrer i destinant més recursos a programes educatius. Destaca en aquest sentit, el paper de el Centre Cívic de Sant Ildefons i el de l'espai públic com a lloc de trobada i de visibilització de projectes col·lectius. A més es treballarà la resolució de conflictes mitjançant els serveis de mediació.

 

 

Transformar i mantenir l'espai públic

Un altre dels eixos estratègics és la millora de l'entorn urbà, la qual cosa contempla diverses actuacions, com pacificar el trànsit i la mobilitat en artèries amb elevats fluxos de vianants, suprimir les torres elèctriques de barri, regular la lluminositat mitjançant sensors, incrementar la senyalització, i reforçar la seguretat amb una unitat especial de la Guàrdia Urbana.