Inserta Empleo i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat signen un acord per promoure l'ocupació de les persones amb discapacitat

Inserta Empleo i l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat signen un acord per promoure l'ocupació de les persones amb discapacitat
Antonio Balmón i Virgina Carcedo a l'acte de formalització del conveni.

L'alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, i la secretària general d'Inserta Empleo, l'entitat de la Fundació ONCE per a la formació i l'ocupació, Virginia Carcedo, han signat avui dilluns un conveni per fomentar l'ocupació de les persones amb discapacitat al municipi. L'acord estableix un marc de col·laboració per millorar la situació al mercat laboral de les persones amb discapacitat mitjançant programes de formació, captació, derivació, orientació i inserció per aconseguir el seu accés a l'ocupació de qualitat, vehiculats a través del departament de Polítiques d'Ocupació de l'Ajuntament de Cornellà.

Així mateix, preveu el disseny conjunt i l'execució d'accions específiques per a joves amb discapacitat, amb la finalitat d'impulsar-ne la incorporació al mercat laboral i conscienciar el teixit empresarial en l'aposta pel talent jove. Alhora, inclou la col·laboració amb el teixit associatiu del municipi, perquè la prestació de serveis a persones amb discapacitat es canalitzi a través d'elles.

A més, un altre dels objectius del conveni és sensibilitzar els ciutadans, els agents socials i les organitzacions i institucions sobre les capacitats de les persones amb discapacitat, a més del desenvolupament d'accions de difusió perquè la societat conegui les diferents actuacions que es vagin duent a terme. També es promou la participació en fires, jornades, seminaris o altres activitats.

Llegir la nota de premsa completa

 

En els darrers sis anys Inserta Empleo ha atès a Catalunya 17.094 persones amb discapacitat, ha aconseguit 4.589 contractes i ha format 4.191 alumnes. Actualment, a la borsa d'ocupació d'Inserta hi ha inscrites 690 persones amb discapacitat de Cornellà, de les quals el 43% són dones.

A Cornellà de Llobregat hi ha 7.882 persones amb algun grau de discapacitat legalment reconeguda, de les quals el 48% són homes i el 52% són dones. La població amb discapacitat representa el 9,1% de la població total del municipi. Aquesta xifra s’acosta al percentatge de persones d’aquestes característiques ateses pel departament de Polítiques d’Ocupació regularment, tot i que no es pot precisar un nombre exacte perquè en bona part dels projectes no cal referir si la persona atesa té o no té diversitat funcional en algun grau. Majoritàriament, sobre més de 500 persones, s’han adreçat al servei per entrar a la Borsa de Treball, o s’ha fet intermediació per a algun tipus d’oferta específica.

 

Compromisos específics de col·laboració

Entre altres qüestions referents a les línies generals de treball per a la inserció laboral d’aquest col·lectiu que es desenvolupen des del departament de Polítiques d’Ocupació de l’Ajuntament de Cornellà, l’acord planteja els següents compromisos:

  • Borsa de Treball i Orientació – Inserta Empleo dedicarà un tècnic/a a l’atenció personalitzada de persones discapacitades de la ciutat que estiguin en procés de cerca o millora d’ocupació. Aquest servei es prestarà a les instal·lacions del departament municipal de Polítiques d’Ocupació.
  • Empreses i Ofertes – En el marc dels serveis d’Intermediació Laboral d’ambdues entitats i dels processos de prospecció empresarial, les parts es comprometen a compartir informació respecte d’ofertes laborals i empreses ofertadores, per tal de realitzar accions de derivació de candidatures, informació i sensibilització a aquestes empreses envers la incorporació laboral de persones amb discapacitat.
  • Formació ocupacional – Ambdues parts es comprometen a aprofundir en la col·laboració, difusió i cerca de persones interessades en els programes específics de cursos de formació professionalitzadora.
  • Accions de difusió i sensibilització – En el marc del conjunt de la col·laboració entre les dues institucions, s’estableix un annex específic que aborda la necessitat de fer difusió a les persones ateses en el marc de les accions que promou el conveni, i al públic en general, del conjunt d’accions, campanyes, serveis, etc. que es duen a terme i que puguin ser d’especial interès per a la consecució dels objectius que motiven la col·laboració.

 

El conveni, que estableix que serà vigent per dos anys, prorrogables a dos més,  inclou inicialment la dedicació de dos referents tècnics per part d’Inserta Empleo: un per fer totes les coordinacions de les atencions a les persones en recerca de feina i un altre referent de empreses que busquin aquest perfil.