La Diputació de Barcelona invertirà 172.000 euros en projectes comunitaris al barri de Sant Ildefons

La Diputació de Barcelona invertirà 172.000 euros en projectes comunitaris al barri de Sant Ildefons
Barri de Sant Ildefons.

La Diputació de Barcelona ha inclòs el barri de Sant Ildefons en el programa ‘Barris i Comunitats: motors de transformació social', cosa que permetrà destinar-hi 172.900 € a projectes comunitaris amb l'objectiu de fomentar la cohesió social i millorar la qualitat de vida del barri.

Els projectes donaran prioritat a programes destinats a la infància i la joventut de Sant Ildefons. La inversió de l'organisme se suma als dos projectes que ja existeixen al barri, el Pla Director Comunitari de Sant Ildefons i el Programa de Rehabilitació Extensiva.

"Barris i Comunitats: motors de transformació social" és un dels 21 Projectes Transformadors elaborats per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu de contribuir a la represa i dinamització econòmica, social i cultural a tot el territori de la província. Té la voluntat d'oferir respostes transformadores que prevegin la revitalització social dels barris en contextos de majors oportunitats d’inclusió i cohesió socials. El fons preveu el suport a actuacions i a la contractació de professionals i suport a la formació i intercanvi de coneixements.

Aquesta primera edició està dotada amb un fons de 2.247.700 euros que es concreten en 172.900 euros per a cadascun dels 13 municipis inclosos, durant l'any 2021, amb la voluntat de continuïtat els anys 2022 i 2023.

El projecte reformula les actuacions que s'han realitzat durant les darreres dècades des de diverses administracions per actuar sobre barris amb situacions específiques de vulnerabilitat social. Tot i partir d’una voluntat integral, incidien sobretot en la dimensió més física (des del punt de vista arquitectònic i urbanístic) amb importants i necessàries millores dels espais públics, la creació d’equipaments i rehabilitació d’edificis. Ara, es tracta d'una aposta municipalista que posarà l'accent en dos elements nuclears: les polítiques socials en el centre de l’acció, i entendre la comunitat i el veïnat com a motor de canvi, ja que són les persones que viuen als barris els veritables actors i protagonistes de la seva transformació.

 

Més informació a la nota de premsa (Diputació de Barcelona)

 

• “Barri de Sant Ildefons: motor de transformació social”: es preveu una intervenció a través d’accions de promoció del desenvolupament comunitari del barri, com ara accions de mediació en conflictes convivencials; i l’impuls d’activitats socioeducatives per a la millora de les capacitacions en l’àmbit de la infància, la joventut i els entorns familiars.