La moratòria de la Zona de Baixes Emissions per a vehicles pesants s'amplia 6 mesos

La moratòria de la Zona de Baixes Emissions per a vehicles pesants s'amplia 6 mesos
Fotografia: AMB

Els cinc municipis metropolitans que integren la ZBE Rondes de Barcelona (Barcelona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Adrià del Besòs), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Generalitat de Catalunya han acordat ampliar, durant 6 mesos més, la moratòria de la ZBE Rondes BCN per als vehicles pesants (N2, N3, M2 i M3), atenent les circumstàncies socioeconòmiques derivades de la crisi sanitària de la Covid-19.

La crisi econòmica persistent ha dificultat la renovació del parc de vehicles pesants i altres tipus de vehicles singulars que per les característiques específiques de personalització o adaptació a un servei concret tenen un cost d’adquisició més alt que altres tipologies de vehicles o uns terminis de fabricació més llarg. Per aquest motiu, les administracions, després de diferents converses amb els sectors afectats, han acordat allargar 6 mesos més cadascuna de les moratòries vigents a data d’avui.

Per tant, els nous terminis seran els següents:

  • Camions i autocars petits (vehicles N2, N3 i M2), la moratòria s’amplia 6 mesos a comptar des del final de la moratòria vigent, és a dir, fins a l’1 de gener de 2022. La moratòria inicial acabava l’1 de juliol de 2021.
  • Autocars de transport col·lectiu (vehicles M3), la moratòria s’amplia 6 mesos a comptar des del final de la moratòria vigent, és a dir, fins a l’1 de juliol de 2022. La moratòria inicial acabava l’1 de gener de 2022.

Llegeix la nota de premsa completa

 

Més informació

La ZBE Rondes de Barcelona és una àrea de més de 95 km2 que inclou Barcelona i els municipis circumdants a les rondes, on es restringeix progressivament la circulació de vehicles més contaminants. Aquesta és una de les mesures municipals per vetllar per la qualitat de l'aire que respirem i garantir el dret a la salut dins la ciutat.

A Cornellà de Llobregat, afecta la zona del barri d'Almeda que es troba entre la Ronda de Dalt i el límit del terme municipal de l'Hospitalet.

Més informació sobre la ZBE a Cornellà

Web de la ZBE Rondes de Barcelona