La neteja i el manteniment suposen una despesa de 33 milions d'euros al pressupost per a 2022

L'Ajuntament de Cornellà destinarà aquest any 33 milions d'euros a la partida de política territorial i espai públic, una de les més importants del pressupost municipal, ja que representa un 34% de la despesa. En aquest apartat s'inclou la neteja viària i d'equipaments municipals, la recollida selectiva de residus urbans, l'enllumenat públic, la conservació de jardins i zones verdes, així com el servei de clavegueram.

Arran de la pandèmia, en aquesta partida també es contempla la desinfecció de escoles bressol i col·legis, que s'ha anat adaptant en funció de les restriccions sanitàries vigents i necessitats de la població. De la mateixa manera, aquest departament de l'Ajuntament també s'encarrega de la neteja dels pipicans, així com dels treballs de reparació del mobiliari urbà, semàfors, senyalització i el manteniment dels edificis municipals i de la Deixalleria.

En comparació amb 2021, l'Ajuntament aquest any ha ampliat un 31 % el pressupost destinat a política territorial i espai públic. Una de les raons principals és que aquest any s'instal·laran els nous contenidors a tota la ciutat i perquè s'ha ampliat el sistema de neteja viària i recollida selectiva, amb més dispositius distribuïts durant els set dies de la setmana, durant tot l´any.

Així mateix, també s'ha incrementat la partida d'enllumenat públic perquè s'ha dotat la ciutat de més fanals eficients per evitar espais foscos i lluitar contra la percepció d'inseguretat nocturna. A més, la inversió municipal en manteniment i serveis ha crescut, arribant a els 5.084.605 euros, tres milions més que l'any passat.

A PROP TEU

Per garantir la rendibilitat de la despesa pressupostària és important la implicació ciutadana, a través del compliment de les ordenances municipals i un comportament cívic, ja sigui a través del correcte ús dels espais públics o informant de les possibles incidències que les persones puguin arribar a  detectar. Per a això, es disposa de la plataforma A prop teu (www.apropteucornella.cat), a través de la qual es pot informar de desperfectes a els carrers, parcs, places o a equipaments municipals.

Llegeix el reportatge complet al Cornellà Informa