L'Ajuntament de Cornellà rep un reconeixement per les mesures de distanciament físic i mobilitat sostenible implementades durant la pandèmia

La proposta 'Mesures de distanciament físic i mobilitat sostenible. Replantejament de l'espai públic' impulsada per l'Ajuntament de Cornellà ha estat seleccionada com a bona pràctica en l'àmbit de Mobilitat i inclosa al Banc de Bones Pràctiques dels governs locals. Aquesta proposta es va posar en marxa l'abril de l'any passat, amb l'objectiu de garantir la distància de seguretat mínima de 2 metres entre persones a la via pública, així com habilitar de forma tàctica o permanent noves xarxes de mobilitat, tot potenciant prioritàriament els modes de transport més sostenibles i saludables.

Com a conseqüència de la crisi sanitària, l’Ajuntament de Cornellà Llobregat ha replantejat l’ús de l’espai públic amb l’objectiu de garantir la distància de seguretat de 2 metres entre les persones. S’han dissenyat un conjunt de mesures, encara vigents, totes elles per evitar la concentració de persones al carrer que s’estructuren en dos blocs: les accions per garantir la distància física entre persones al carrer i les accions per habilitar de forma tàctica o permanent noves xarxes de mobilitat, potenciant prioritàriament espais per als vianants i l’ús de la bicicleta. Aquest conjunt d’accions han permès experimentar un canvi en la mobilitat del municipi, retornant molts espais a la ciutadania, alhora que ha reduït la contaminació atmosfèrica i acústica que provoquen els vehicles.

 

El Banc de Bones Pràctiques dels governs locals és un servei que identifica i difon experiències innovadores de govern i gestió municipal, impulsat per la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. En aquesta ocasió,  ha obert una convocatòria extraordinària adreçada a projectes i recursos que s'han posat en marxa per fer front a la pandèmia de Covid-19.

Web del Banc de Bones Pràctiques