Més biodiversitat, més salut

El passat 8 de juny va tenir lloc, a l’auditori de Sant Ildefons, la presentació de l’estudi “Biodiversitat i salut”, elaborat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'agència Barcelona Regional. Hi van participar diversos experts que van exposar els principals resultats de la recerca, el vincle entre natura i salut infantil i diferents perspectives del que aporta la biodiversitat  a la salut i a la millora de les ciutats.

La biodiversitat ens aporta beneficis múltiples beneficis, els més directes són l’impacte positiu en la salut física i mental. Respecte a la salut física, té un paper fonamental en el control i la regulació de malalties infeccioses d’origen animal com, en principi, la Covid-19. També, un major contacte amb l’entorn natural pot afectar positivament la salut mental, se’n diu l’efecte biofília, i és la sensació de benestar que experimenten les persones quan estan en contacte amb éssers vius i envoltats de natura.

Altres beneficis serien:

  • El reforç de la seguretat alimentària i una dieta sana i equilibrada.
  • Ser un reservori de possibles medicaments nous.
  • Proporció de recursos importants per a la recerca mèdica.
  • Importància en el àmbits social, cultural i espiritual en segons quines comunitats.

Podeu consultar l’estudi al següent enllaç.

 

Integració al projecte Cornellà Natura

A Cornellà, la biodiversitat és una de les línies d’actuació del projecte estratègic Cornellà Natura. En els darrers anys hem dut a terme diverses actuacions en diferents espais de la ciutat per al seu foment:

  • Creació de nous espais verds com el talús de l’avinguda dels Alps
  • Increment i millora del verd existents: parcs de Rosa Sensat i del Canal de la Infanta i obres de reurbanització de carrers com Verge de Montserrat, avinguda de Sant Ildefons, carretera del Prat, carrers Empordà i Urgell, carrer Avellaner, etc.
  • Recuperació ecològica del riu Llobregat: plantacions d’espècies vegetals , introducció d’espècies autòctones, erradicació d’espècies invasores, creació de basses, etc.
  • Creació d’hàbitat per al foment de la biodiversitat com el jardí de papallones, l’hotel d’insectes, instal·lació de capses niu, estructures per a rat-penats, nius d’orenetes, escocells poètics, plantació d’arbrat i parterres, etc.
  • Impuls de l’agroecologia als horts municipals comunitaris i horts escolars.

Podeu visualitzar les actuacions dutes a terme per al foment de la biodiversitat en aquest vídeo: