Més de 36.000 usos del Bicibox i més de 7.000 de l'E-Bicibox durant 2020

Durant l'any 2020, el servei públic d'aparcament per a bicicletes Bicibox va registrar un total de 36.424 usos, i el servei públic de bicicletes elèctriques compartides E-Bicibox 7.198 més a les estacions de Cornellà de Llobregat. Després d'anys d'augment sostingut, era d'esperar que, en el context de pandèmia (tancament durant mesos dels centres educatius, augment del teletreball, limitació de la mobilitat, etc.), aquest any baixés el nombre de desplaçaments amb origen a la ciutat. Ara bé, el descens d'usos de l'E-Bicibox ha estat només del 22%; es tracta d'una diferència substancial respecte de la davallada que ha patit tot el transport públic en general de l'àrea metropolitana de Barcelona, un 46% menys que el 2019, per a un total de 565 milions de viatges. 

En general, s’observa un molt bon funcionament del E-Bicibox a Cornellà (tant com a punt connector amb altres transports com el moviment intern de la població) doncs és el municipi amb més moviment respecte de la resta de municipis.

 

Dades a destacar

Entre les dades obtingudes referides als usos de 2020, també cal destacar que l'estació més utilitzada de Cornellà (tant de Bicibox com d'E-Bicibox) és la de Cornellà-Riera, situades al costat de la parada del mateix nom dels Ferrocarrils de la Generalitat. Això indica que hi ha una alta intermodalitat entre l'ús de la bicicleta i la resta del transport públic. Fins i tot, aquesta estació ha registrat un augment del 20% d'usos en el cas de l'E-Bicibox. 

La majoria de desplaçaments d'E-Bicibox són dins del municipi, amb 3.962. Després vindria el trajecte Cornellà-Sant Joan Despí (1.034) i Cornellà-L'Hospitalet (992).

Els dos serveis estan destinats a facilitar l'ús de la bicicleta i la seva intermodalitat amb el transport públic, com a elements fonamentals i diferenciadors d'una mobilitat més sostenible i que conduexi a una atmosfera més neta a la nostra àrea metropolitana.

Bicibox: 17 mòduls, 237 places i 1.841 persones registrades com a usuàries.
E-Bicibox: 10 mòduls, 63 bicicletes elèctriques i 178 persones registrades com a usuàries.

(Dades a 31 de desembre de 2020)

 

  Web del Bicibox