Mil cinc-centes incidències gestionades per la plataforma A Prop Teu durant 2021

Durant el 2021, la plataforma A Prop Teu ha rebut 1.500 aportacions per part de la ciutadania, de les quals més de la meitat han estat vinculades a temes relacionats amb l’espai públic i al seu manteniment (58,9%), seguides d’incidències sobre seguretat i convivència (19,6 %) i sobre salut pública (12,4 %). Arran d’aquests suggeriments rebuts, s’han dut a terme 427 microprojectes, relacionats, majoritàriament, amb l’àmbit del manteniment.

Exemples d’aquestes actuacions són: la reparació de la malla d’escalada a la plaça de Joan Miró, la plantació d’arbres al carrer dels Catalans, el canvi del paviment a la zona dels jocs infantils de la plaça d’Extremadura i la reparació de diferents elements de la zona de jocs de la plaça de Campfaso. També s’han reparat bancs al passatge de Fatjó i s’han arreglat les voreres al passeig dels Ferrocarrils, entre d’altres.

La plataforma A Prop Teu és una eina de comunicació directa entre l’Ajuntament i la ciutadania per registrar avisos o propostes de millora de diferents aspectes relacionats amb la ciutat. Des de la seva posada en marxa, l’any 2013 i fins a l’actualitat, s’han comptabilitzat 11.636 aportacions, amb una mitjana superior a les 1.500 durant els darrers cinc anys, fet que mostra la consolidació d’aquest servei.

 

Si voleu participar a la plataforma, hi podeu accedir a través de:

  http://www.apropteucornella.cat/

  apropteu@aj-cornella.cat

  @apropcornella