Nou pla d'ajuts directes de 618 milions d'euros adreçats a empreses, microempreses, i persones treballadores de sectors afectats per la Covid-19

El DOGC publica avui les bases dels ajuts.

El Govern de la Generalitat ha activat el nou pla trimestral d’ajuts directes dotat amb 618 milions d’euros per als col·lectius i sectors més afectats per la Covid-19. Per una banda, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui, 8 de febrer, les bases de la línia de 208 milions d’euros, que gestiona el Departament d’Empresa i Coneixement, adreçada a microempreses, petites empreses i cooperatives amb treballadors en situació d’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), que s’obrirà dilluns vinent, 15 de febrer.

Per una altra banda, el DOGC d’avui també publica les ordres per les quals s’obriran la setmana vinent els tràmits d’inscripció prèvia per als dos ajuts directes i extraordinaris que gestiona el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per valor de 385 milions d’euros:

 • L’ajut per a persones treballadores amb baixos ingressos en situació d’ERTO o amb contracte fix discontinu amb dret a la prestació extraordinària, dotat amb 105 milions d’euros i que s’obrirà també dilluns vinent, 15 de febrer.
 • L’ajut per al manteniment de l’activitat econòmica enfront la Covid-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa de qualsevol sector d’activitat, al qual es preveu destinar 280 milions d’euros i que s’obrirà divendres 19 de febrer.

Nota de premsa (Generalitat de Catalunya)

 


Ajuts directes per a microempreses, petites empreses i cooperatives per treballadors en situació d’ERTO

S’hi podran acollir les petites empreses, microempreses i les cooperatives amb seu social a Catalunya i amb treballadors en situació d’ERTO actiu a data de 31 de gener de 2021.

 • Petites empreses: menys de 50 treballadors i facturació anual de fins a 10 milions d’euros
 • Microempreses: menys de 10 treballadors i facturació anual de fins a 2 milions d’euros
 • Cooperatives: menys de 50 treballadors o socis cooperatius i facturació de fins a 10 milions d’euros
 • No s’hi podran acollir autònoms a títol individual, ni fundacions o empreses participades en més d’un 50% per capital públic.

Més detalls sobre els requisits i tràmits a realitzar:


Ajut extraordinari per a persones treballadores en ERTO

Les persones interessades han de complir els requisits següents per accedir a la inscripció:

 • Tenir el domicili en un municipi de Catalunya.
 • Trobar-se incloses en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) amb suspensió total o parcial de la seva jornada, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major relacionades amb la Covid-19 al desembre de 2020 i que estiguin cobrant la prestació contributiva per desocupació del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) el desembre de 2020, o tinguin pendent el reconeixement de la prestació per part del SEPE.
 • Percebre la prestació extraordinària derivada d’un contracte fixe discontinu.

Inscripció prèvia:

 • Formulari disponible a l’espai de Tràmits de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/ca/tramits), cercant el tràmit “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones treballadores afectades per un ERTO derivat de la Covid-19” o “Inscripció prèvia a l’ajut extraordinari per a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària”

Ajut extraordinari per al treball autònom

Les persones interessades han de complir els requisits següents per accedir a la inscripció (que són els mateixos que per als ajuts convocats el novembre i el desembre):

 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
 • Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA abans de l’1 de gener de 2021.
 • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques de l’any 2019  de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
 • El rendiment net de l'activitat de l’any 2020 no ha de superar els 17.500 euros, o la xifra proporcional en cas d’haver causat alta al RETA més enllà de l’1 de gener del 2020.

Inscripció prèvia: