Obertura del procés de preinscripció a l'Escola Municipal de Música per al curs 2021-2022

L'Escola Municipal de Música Roser Cabanas obrirà el termini de preinscripcions per al curs 2021-2022 els dies 11, 12, 13, 14, 17 i 18 de maig. En aquesta ocasió, les persones interessades tenen dues vies per presentar els impresos normalitzats i la documentació requerida per formalitzar la preinscripció:

  • On-line: la documentació s’haurà de lliurar a l'adreça de correu electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD ESCOLA MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PREINSCRIU. Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el núm. d’expedient i la puntuació obtinguda.
  • Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina http://citaprevia.cornella.cat/, o bé per correu electrònic a emusica@aj-cornella.cat o bé trucant per telèfon al 933770212 (extensió 1186), en horari de 9h a 14h i de 15.30h a 20.30h, durant les dates previstes en el calendari.

Tots els detalls, terminis i indicacions del procés de preinscripció i matrícula es troben detallats en aquest document. També podreu descarregar els impresos necessaris a la web de Tràmits.

 

Documentació a aportar per a la formalització de la preinscripció:

  • Sol·licitud de preinscripció degudament complimentada.
  • Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal) o de la targeta de residència on consta el NIE o Passaport si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del DNI de l'alumne/a (si en té) o de la targeta de residència on consta el NIE o Passaport si es tracta de persones estrangeres.
  • Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. En cas que no tinguin el document esmentat, hauran de presentar un certificat literal de naixement de l'infant, original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic).
  • Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) que acrediti la condició de família nombrosa o monoparental (si s'escau).
  • Original i fotocòpia del document on s'acrediti que el pare, mare o tutor/a són beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció (si s'escau).

 

WEB DE TRÀMITS

Web de l'Escola Municipal de Música Roser Cabanas

Descàrrega de documents d'autorització de tramitacions

  

Un cop formalitzada la preinscripció

El sorteig de llenguatge musical per al curs vinent serà el 25 de maig a les 15.30 hores. Les llistes d'admesos es publicaran el 28 de maig a la web de l'Escola Municipal de Música, i el termini de reclamacions serà de l'1 al 3 de juny. Les llistes definitives es publicaran el 7 de juny.

El sorteig d'elecció d'instrument tindrà lloc el 8 de juny a les 15.30 hores. Les llistes d'admesos es publicaran el 9 de juny al web de l'Escola Municipal de Música, i les reclamacions es podran fer els dies 10 i 15 de juny. Les llistes definitives es publicaran el 23 de juny.

Els sortejos públics es realitzaran a través d'aquest canal de YouTube.

La llista definitiva d'admesos i la llista d'espera es publicaran el 9 de juliol. El procés de matriculació per al curs vinent tindrà lloc del 12 al 16 de juliol, i es podrà fer tant en modalitat online com de forma presencial.