Objectiu per a 2025: reciclar el 55% de tots els residus

Tenir Cornellà neta és responsabilitat de tota la ciutadania

Cornellà de Llobregat és un dels municipis de la zona metropolitana que menys residus genera, però també és un dels que menys recicla. El 2020, Cornellà va generar 35.665 tones de residus urbans. Per a complir els objectius mediambientals fixats per la Unió Europea, reciclar el 55% de tots els residus municipals al 2025 i el 60% el 2030, cal el compromís de tota la ciutadania.

L'Ajuntament de Cornellà ha contractat un nou servei de neteja viària i recollida d'escombraries que suposarà un avenç significatiu i un canvi d'hàbits en la gestió dels residus urbans, i que afectarà tota la població. A més de renovar la maquinària, una de les millores més revolucionàries serà la introducció de nous contenidors intel·ligents amb un sistema de tancament electrònic individualitzat, que començaran a introduir-se per fases: nous contenidors a la fi de l'2021 i activació de el tancament electrònic durant el 2022, de manera progressiva, per barris. Tot això suposa una inversió de 10 milions d'euros, i un augment d'un milió i mig respecte al contracte anterior.

Actualment, el servei de neteja viària compta amb un centenar de treballadors i 39 equips i vehicles que realitzen un treball d'escombrat a tot la ciutat, sis dies a la setmana, i s'utilitza l'escombrat mecànic (amb màquines escombradores), escombrat manual, i mixt, que combina els dos anteriors i la neteja amb aigua a pressió. Aquests recursos municipals s'han de complementar amb la implicació ciutadana que ha de gestionar els residus correctament si volem que la ciutat estigui més neta i evitar així les sancions de la UE.

 

La recollida selectiva

Aquesta varia en funció dels residus, per això és important dipositar correctament i respectar l'horari estipulat per mantenir la ciutat més neta i ordenada. Recentment es va comprovar en un taller de reciclatge realitzat a la plaça de Catalunya, que el 87% del contingut d'un contenidor gris es podria haver reciclat. Recorda que pots portar a la Deixalleria municipal i a les deixalleries mòbils i Re-parades, aquells residus que no van als contenidors tradicionals i beneficiar de fins a un 14% de bonificació en la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus.

 

L'exemple del comerç local

347 establiments comercials participen en el projecte de recollida de residus porta a porta. El servei es va posar en marxa el febrer de 2019 per facilitar i potenciar el reciclatge en aquest sector. L'any 2020, de 678 tones de residus recollides, un 68,9% va correspondre a matèria orgànica, un 20,5% a paper i cartró, i un 10,6% a vidre.