Obres de conversió del carrer de la Segarra en una via més confortable i accessible

Aquest mes de juliol, l’Ajuntament de Cornellà ha iniciat les obres de remodelació del carrer de la Segarra, concretament entre la rotonda de l’avinguda de la República Argentina i del carrer de Ramon Frontera (l’Hospitalet), i la rotonda pròpia del carrer de la Segarra. La finalitat d’aquesta remodelació és augmentar l’espai per als vianants, afavorir la connectivitat entre municipis i millorar el paisatge urbà, augmentant la superfície verda.

Les obres deixaran un únic vial per sentit a cadascun dels costats, amb voreres més amples, més accessibles i millor connectades amb l’Hospitalet. El carrer, a més, disposarà d’una àmplia zona verda, amb arbres i arbustos, tant a la part central de la nova via, com en el talús de la mitjana i en els escocells. La conversió d’aquest tram també contempla la renovació del mobiliari urbà, el reg i la il·luminació, seguint criteris d’eficiència energètica.

L’obra té prevista una durada de set mesos i el pressupost aproximat és de 759.851 euros.

Per a qualsevol consulta, podeu enviar un correu electrònic a: obressegarra@aj-cornella.cat

 

Objectius del projecte
• Millorar el paisatge urbà de la via
• Incrementar l’espai per als vianants i l’accessibilitat
• Millorar la connectivitat entre municipis
• Augmentar la superfície de verd urbà

Aspectes ambientals
• Millora del confort ambiental del carrer
• Increment de la qualitat de l’aire
• Disminució del soroll
• Augment de l’eficiència energètica