Procés de participació sobre la declaració de les àrees amb mercat d'habitatge tens a l'AMB

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha convocat un procés de participació ciutadana, mitjançant consulta pública i audiència als ciutadans, organitzacions i associacions representatives dels col·lectius directament afectats, per a la tramitació administrativa per a la declaració de les àrees amb mercat d’habitatge tens pels municipis metropolitans, entre els quals es troba Cornellà de Llobregat.

Per prendre-hi part, cal accedir al següent enllaç:

https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/informacio-publica

 

El procés de participació, es desenvoluparà durant un termini de 10 dies, que s’inicia el dia 25 de maig i acaba el dia 7 de juny de 2021.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge.
L'objecte d'aquesta llei és regular la contenció i moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. Per l’àmbit metropolità, s’ha establert  que  la competència correspon a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i Cornellà és un dels 26 municipis inclosos en el procés convocat per l'AMB.