Renaturalització dels parterres de l'avinguda Salvador Allende

L’objectiu és millorar aquests espais amb noves espècies arbustives i generar uns nous passos intermedis als parterres

L’Ajuntament de Cornellà iniciarà en breu les obres de renaturalització dels parterres de l’avinguda de Salvador Allende, entre els carrers de Joan Arús i Borràs i de la Flor de Nit. L’actuació consistirà en millorar aquests petits espais verds amb espècies arbustives de diferents característiques que aportaran varietat de textura i color i augmentaran la biodiversitat de la zona.
Als parterres es mantindran els arbres existents. 

Les obres comportaran també la modificació de les xarxes d’enllumenat públic i de reg, que tindran un nou traçat per la vorera d’accés a l’aparcament. Aquesta nova franja de pas d’instal·lacions a la vorera es plantejarà amb un tractament de formigó drenant, que permeti augmentar la superfície d’infiltració dels parterres i que faciliti les tasques de manteniment i reparació.

Millorar l’accessibilitat

Per altra banda, per tal de millorar l’accés a l’aparcament des del passeig, es generaran uns nous
passos intermedis als parterres i, també, s’ampliaran les voreres en la zona dels contenidors per millorar l’accessibilitat als mateixos.

L’obra té un pressupost de 216.094 euros i una durada prevista de 2,5 mesos. Durant aquest període podrà haver-hi afectacions puntuals sobre les places d’aparcament disponibles.

 Per a qualsevol consulta podeu enviar un correu a: obresallende@aj-cornella.cat