Reurbanització dels carrers Ignasi Iglesias, Sevilla i Granada

Acaben de començar les obres de reurbanització del carrer Ignasi Iglesias des del cementiri municipal fins a la confluència amb el carrer Joan Fernández, el punt en què les dues calçades passen a conformar-ne una d’única. L’actuació forma part del projecte de renaturalització de l’espai públic, Cornellà Natura, i inclou també intervencions de millora als carrers adjacents, Sevilla i Granada.

Concretament al carrer Ignasi Iglesias, està previst ampliar la vorera nord, però també de forma més modesta la vorera sud. Es ressituaran els passos de vianants i es faran elevats per reduir la velocitat de circulació. La vegetació actual es mantindrà, tot i que es plantaran nous arbres i vegetació arbustiva, tant en nous parterres com en la nova mitgera entre els dos carrils de circulació, que permetran augmentar la biodiversitat i combinar floracions per generar espais acollidors per al veïnat. L’enllumenat serà substituït per nous punts de llum amb tres tipus de potència, segons les necessitats específiques de cada zona. 

Complementàriament, al carrer Granada s’eixamplarà la vorera nord i s’introduirà un carril bici que connectarà amb el de Sant Joan Despí. També s’ajustarà la secció del carrer Sevilla per adaptar-la al canvi del sentit de circulació, reasfaltant la calçada i incorporant nova senyalització.

L’obra té una durada prevista de 7 mesos i un pressupost de 1.438.340,30 €, finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Per a qualsevol dubte o consulta: obresiiglesias@aj-cornella.cat

 

OBJECTIUS

• Un carrer ben organitzat i amb millor imatge del paisatge urbà.
• Naturalitzar i incrementar la vegetació i la biodiversitat.
• Augmentar l’espai per als vianants amb l’eixamplament de voreres.
• Pacificar el trànsit i millorar la mobilitat de vianants, ciclistes i VMP.

SOLUCIONS AMBIENTALS

• Creació d’una mitgera amb vegetació i nous parterres a les voreres.
• Reducció de la superfície de paviment no drenant.
• Nou sistema de reg eficient.
• Ampliació i millora de la connectivitat de la xarxa pedalable municipal.