Se suspenen les activitats presencials als centres cívics

L'ampliació de les restriccions a activitats presencials en grup per controlar els contagis de la pandèmia de la COVID-19 afecta també ara la programació dels centres cívics.
Se suspenen les activitats presencials als centres cívics
Taller de fotografia al Centre Cívic Sant Ildefons

 

El departament de Salut de la Generalitat ha aprovat una resolució amb data 19 d'octubre que adopta noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En concret, pel que fa als equipaments cívics, determina que "no es podran realitzar activitats cíviques i comunitàries grupals que impliquin presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics sense que impliqui la presencialitat dels participants."

A Cornellà, a més dels centres cívics municipals de Sant Ildefons i de la Gavarra, aquesta suspensió també afecta el centre cívic del PELL. Resten excloses d'aquesta suspensió els programes i activitats d'intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d'educació en el lleure d'infants, adolescents i programes de suport juvenil. 

La resolució de 19 d'octubre inclou una sèrie d'aclariments i altres restriccions, com la nova limitació horària de les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres i els establiments de menys de 300 metres quadrats, per no poder obrir entre les 22.00 i les 7.00 hores. Les noves limitacions són vigents, d'entrada, fins al 31 d'octubre.