Un any d’Enfeina’t, el projecte de contractació i acompanyament a la inserció laboral

El mes de desembre de 2019 el departament de Polítiques d’Ocupació de l'Ajuntament de Cornellà, va encetar el projecte ENFEINA'T, en col·laboració i amb el cofinançament del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i també la col·laboració i cofinançament del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

En aquest primer any s’han portat a terme 19 contractacions d’una durada de 12 mesos en el marc del projecte (11 administratius, 5 educadors cívics, 1 psicòloga, 1 treballadora social i 1 integradora social), que han estat prestant servei a diferents departaments municipals. D’aquesta manera s’ha potenciat la comunicació i l’interès social amb la ciutadania, en la mesura que aquest personal atenia les seves necessitats. Cal destacar la tasca que han fet els educadors cívics al carrer, tenint en compte la nova situació creada amb la pandèmia de la Covid-19 des del passat mes de març.

Els dos objectius cabdals del programa ENFEINA'T han estat els següents:

 Acompanyament a l’experiència laboral. En el transcurs de l’any, els tècnics de referència han portat a terme tutories individuals amb l’objectiu que els participants del programa s’empoderessin al seu lloc de feina. S’han portat a terme tasques d’informació, assessorament i orientació, a la vegada que s’ha construït de manera consensuada un itinerari personal d’inserció, per així poder perfilar l’objectiu professional.

 Acompanyament a la contractació i la inserció. En el tram final del programa, s’ha donat informació necessària referent al mercat de treball (confecció de currículums, preparació d’entrevistes, cerca de portals de feina, etc), així com també s’ha portat a terme prospecció d’empreses, per tal de facilitar-ne la posterior incorporació al mercat de treball.

Amb aquesta metodologia, tots els participants han assolit eines, recursos i competències professionals i transversals que els han de servir per incrementar les seves possibilitats d’accés al mercat de treball.

Si busques feina o vols més informació sobre inserció laboral, plans d'ocupació, etc., pots adreçar-te a:

Departament de Politiques d'Ocupació

Parc de Can Mercader - Carretera de l'Hospitalet s/núm.
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 474 33 99
ocupacio@aj-cornella.cat