Xicrandes en plena floració

Xicrandes en plena floració
Xicrandes a Can Mercader

Cornellà compta amb més de 21.000 arbres a l’entorn urbà. Les espècies d’arbrat que hi trobem són força variades, de fet, la presència de cap supera l’indicador de biodiversitat recomanat de tenir més del 10% dels exemplars d’una única espècie.

Tot i que tots els arbres tenen la seva singularitat, aquest dies hi ha una espècie que en destaca per sobre de les altres, la xicranda o xicaranda. Això és perquè els exemplars urbans es troben en plena floració i les seves flors liles, exuberants i vistoses, llueixen a tots els barris de la ciutat, i també a l'entorn del riu Llobregat.

La xicranda (Jacaranda mimosifolia) és un arbre forani, prové de països com Bolívia, el Brasil o l’Argentina. Tot i no ser autòctona, el clima suau de Cornellà és força idoni per a aquesta espècie. Pot arribar a tenir una alçada entorn dels 10 metres, i les fulles són compostes i d’aspecte similar al de les mimoses o les falgueres. Tot i ser un arbre de fulla caduca, el comportament és una mica diferent a l’habitual, ja que les fulles aguanten a l’arbre durant l’hivern i acaben caient a finals d’aquesta estació o de la primavera. Les flors es caracteritzen per ser grosses i molt nombroses i apareixen just abans de que creixin les fulles.