Adolescents

En totes les èpoques de la història, tenim exemples de les dificultats que els adults tenim per comprendre i comunicar-nos en igualtat de condicions amb els adolescents. Tots els adults hem estat adolescents, però aquest xoc generacional, en el moment que el jove passa a tenir més autonomia, més capacitat de decidir, més control sobre ell mateix, sembla inevitable, sobretot en èpoques de transformació i canvi social com és l'actual.
Avui dia, és una qüestió que ens segueix preocupant, tant a nivell de l'educació, com familiar, com de relació amb la societat. Amb l'objectiu de fer-hi una mica de llum, o si més no, compartir i transmetre experiències, l'Ajuntament de Cornellà organitza aquest dijous al Citilab les jornades "Adolescents i joves provocadors". Hi intervindran experts relacionats amb l'educació, i els serveis assistencials i socials. Compten ja amb uns 140 inscrits, mostra de l'interès que ha despertat aquest tema, de la voluntat d'estudiar-lo a fons, i de la bona proposta que hem vehiculat des d'aquí.