Alternatives per a les persones, des de la política local

En temps de bonança econòmica era més difícil poder diferenciar les polítiques d’un i altre color, però ara qualsevol que faci una petita anàlisi del que fan uns i altres ho podrà veure més clar. Cada dia, a les notícies sobre la desolació del panorama econòmic, s’afegeixen de manera preocupant les mesures que adopten sobre les persones més febles i les declaracions que fan els qui governen a l’Estat i la Generalitat.
Moltes retallades portades a terme traspassen la ratlla vermella que posa en perill la cohesió social i provoca una emergent pobresa en certs segments de la població, que en tota la seva vida no havien passat per una situació com aquesta, amb l’agreujament de no ser-ne responsables.
Que calen ajustaments, mesures de reducció de la despesa, no es posa en dubte, però sí de què, i de quina manera. S’adopten mesures de reducció de les despeses destinades a polítiques actives d’ocupació (Plans d’Ocupació, formació, inserció laboral, activitat econòmica) de més del 70%, justificant que no hi ha diners i cal fer un sacrifici (que afecta a les persones que ho estan passant més malament); però en canvi s’anuncia sense cap complexe que hi haurà els diners suficients per cobrir “els errors i responsabilitats” del sector financer (el clar exponent és Bankia), parlant de xifres astronòmiques molt superiors a les retallades que afecten a milions de persones.
A Cornellà, a través dels “Plans d’Ocupació”, l’any 2010 es van contractar 336 persones per sis mesos i l’any 2011 van ser 225 (un 33% menys). Estem al mes juny hi a hores d’ara no hi ha cap resolució que permeti poder contractar persones per realitzar projectes i activitats amb les subvencions de la Generalitat. Això vol dir que com a mínim tindrem 225 famílies més que no podran ser ateses mitjançant aquest recurs.
No era la solució perfecta, però d’aquí a no tenir res hi ha un llarg camí. No és possible ajudar a totes les famílies que ho precisen, però sí realitzar accions concretes que puguin minvar els efectes de la crisi, recollits fonamentalment en l’acord social contra la crisi que es va signar ara fa un mes. Entre aquests mesures està la realització d’obres a l’espai públic, a través de personal aturat de la ciutat, amb un perfil professional ajustat a la funció que hauran de desenvolupar, i amb una situació límit en aquests moments. La selecció ja s’ha fet, i ben aviat començaran a ser contractats. Serà una de les accions que es contemplen dins del nostre particular “Pla d’ocupació local” finançat amb recursos propis, els que tenim des del Govern local, i que gestionem pensant primer en les persones.