Anglès, estudis tècnics i treball d'equip

El conseller delegat de Siemens, en Francesc Belil, va plantejar divendres a l'Auditori quatre idees que considera claus per afrontar el futur: l’aposta decidida per la col•laboració públic-privada, la incentivació dels joves per fer estudis tècnics (una necessitat cada cop més clau per l’economia) donat el descens preocupant de les dades actuals i la seva evolució; el coneixement de llengües estrangeres (l’anglès és el més necessari); i la creació d’equips amb diversitat d’edat, sexes, cultures i formació.