Balanç dels projectes d’inversió FEIL 2009

A principis de l’any 2009 en diferents articles ja donava la meva opinió sobre el Fons Estatal d’Inversió Local, el que podia donar de sí, i el que podia representar aquesta injecció econòmica per a la ciutat. Deia també que era gran oportunitat per aconseguir  el manteniment de llocs de treball en el sector de la construcció i que era una mesura important per ajudar a combatre la situació de crisi en la que ens trobem, però no la solució en sí mateixa.
Catorze projectes ja han estat acabats i solament un no ha pogut ser finalitzat abans del 31 de desembre, motivat per les troballes arqueològiques a l'entorn de l'església i l'Ajuntament. Aquestes inversions han implicat fonamentalment l’actuació pública en 10 carrers de la ciutat (uns totalment i altres de forma parcial), en  6 places públiques o similars, en 2 equipaments esportius, en 2 equipaments educatius i en la reducció quasi completa de les barreres arquitectòniques.
En el conjunt de totes les actuacions han intervingut directament a la obra un total de 488 treballadors (a més dels qui no tenim informació per tractar-se de treballs de producció i subministrament de materials), dels quals un 42% ha estat procedent de l’atur. El total de jornades de treball se situa al voltant de les 63.000.
La primera conclusió és que s’han complert plenament els objectius bàsics fixats a nivell local com el volum d’ocupació (s’han superat en més d’un 50 % les previsions inicials), el grau de satisfacció general pel resultat de les obres portades a terme (malgrat tots els inconvenients que qualsevol obra a la via pública comporta), l'ajustament total de la previsió del projecte amb el seu cost final o l’activitat econòmica que les inèrcies de les pròpies obres comporta.
Ara bé, també crec que cal ser més exigent en la forma de portar a terme algunes actuacions i resoldre també qüestions que han anat apareixent en el decurs d’aquests mesos d’obres. Aquest Fons ha complert el seu objectiu, però seguirem treballant perquè durant l’any 2010, els nous Fons mantinguin al mateix nivell i compleixin com a mínim els mateixos objectius que l’anterior.