Contra l’ocupació il·legal d’habitatges

L’ocupació il·legal d’habitatges és una greu problemàtica social agreujada per la crisi econòmica i que com sempre posa en una situació crítica els col·lectius més vulnerables.

Es tracta d’una pràctica en què certes persones, amb la finalitat d’especular amb l’habitatge, ocupen pisos il·legalment per rellogar-los o vendre’ls i treure un benefici econòmic. A Cornellà, des de 2016 la Guàrdia Urbana ha fet 25 intervencions per aquest motiu, constatant a més que les persones detingudes eren reincidents.

Tenint en compte la greu situació, i tot reconeixement que els poders públics han de garantir la protecció del dret d’habitatge de les persones en risc d’exclusió social així com el dret a la propietat privada, al març vam aprovar una moció en aquest sentit amb l’objectiu d’instar a les administracions competents a modificar la normativa per recuperar pisos ocupats il·legalment, en els termes que proposen membres del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

La modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil consisteix a incorporar un incís que permeti desallotjar i recuperar immediatament la possessió d’un habitatge sempre que els seus propietaris (o usufructuaris) siguin persones físiques, entitats socials o administracions públiques amb habitatges socials. Així, mitjançant un acte judicial el tribunal podria acordar la immediata entrega del pis al demandant, ja que actualment, per desallotjar un pis, cal que un tribunal dicti l’ordre després d’un procediment judicial que, segons les circumstàncies, pot allargar-se durant mesos.

A més, en molts casos aquesta demora agreuja el problema social i a més també genera greus conflictes de convivència amb la resta de veïns, fruit dels mètodes violents i intimidatoris que fan servir els grups organitzats que ocupen els pisos.
Des de l’Ajuntament portem anys actuant en el tema del dret a l’habitatge, principalment per als col·lectius més vulnerables, amb mesures com ara la creació d’una borsa d’habitatge assequible que es nodreix dels pisos d’entitats bancàries, dels d’administracions públiques o de particulars que vulguin llogar el seu pis amb garanties.