Contra la crisi - Acord social

Avui al CITILAB es presenta aquest document que han consensuat vint-i-vuit Entitats de la ciutat, que va partir d’una iniciativa d’aquesta alcaldia de fa uns mesos per fer front a l’actual situació econòmica, social i laboral; la qual vivim producte d’aquesta crisi mundial tan complexa i de difícil previsió, tant en les seves conseqüències com també en la seva durada.

Aquesta situació requeria aprofundir en un gran consens social, no tan sols per aconseguir la màxima complicitat possible, sinó per refermar els pilars existents i assentar-ne de nous amb la finalitat d’afrontar els actuals reptes per als propers anys en les millors condicions.

Ha de ser una constant en les nostres reflexions i presa de decisions la preocupació de com poden afectar a les persones i a les famílies les noves realitats que vivim, com són, entre d’altres, la globalització, la situació del mercat de treball, la integració social, la immigració o el desenvolupament de la societat del coneixement i de la innovació tecnològica i econòmica permanent, per tal de fer-hi front de la forma més acurada.

Però, sobretot, el valor afegit més important és poder cercar un ampli consens social que compti amb la participació de les formacions polítiques municipals i amb la implicació i complicitat de la societat civil, dels sindicats, de les entitats ciutadanes i veïnals, del món de les empreses, del sector del comerç i, en general, de tots els agents socials que contribueixen a fer ciutat, per poder arribar a un pacte de coresponsabilitat que ens permeti seguir avançant en la seva construcció sense paralitzar–ne el funcionament.

Això ha estat possible, i avui amb aquest acord posem les bases del projecte per fer front a la crisi a Cornellà. Òbviament des del món local no podem resoldre els problemes dels mercats financers, però tampoc podem solament veure-la des de la contemplació, el pessimisme i la queixa: cal esforç, sacrifici, complicitats i coresponsabilitats per combatre-la, aquest és el nostre compromís i el nostre gran repte.