Coresponsabilitat per millorar

Fa poc hem fet balanç d’uns dels projectes que tenim en marxa per agilitzar la nostra gestió diària en l’àmbit de l’espai públic: l’A Prop Teu. Hem rebut, en tres anys, més 3.000 incidències comunicades pels nostres conciutadans, i d’elles, prop del 80%, s’han resolt favorablement i relativament ràpid; i en els casos que no hem pogut resoldre’ls de forma immediata s’ha donat resposta i explicacions.
Sens dubte són dades positives que ens permeten valorar dos aspectes importants. En primer lloc, el nivell de coresponsabilitat dels ciutadans i ciutadanes que es preocupen per la ciutat, detectant incidències difícils de veure en alguns casos si no hi ha una freqüència de pas, com un pas de vianants mig esborrat, un pedal trencat en una màquina d’exercici a un parc, una esquerda en una vorera, una paperera en mal estat...
Per altra banda, ens permet agilitzar la gestió administrativa i tenir canals de comunicació directes amb els ciutadans i ciutadanes, dintre de la nostra voluntat d’implicar-los en el disseny i concreció de projectes de ciutat. És una eina, com diu el seu nom, d’apropament, de distància curta i proximitat, amb contacte directe i respostes efectives per part dels tècnics i els regidors que intervenen segons l’àmbit de cada una de les incidències plantejades.
A nosaltres ens dóna també el valor per poder mesurar com poder treballar de forma transversal i generar sinergies entre ciutadania i administració per altres projectes i continuar millorant la ciutat de forma col•lectiva. És, com d’altres eines, una nova forma de gestió de la ciutat basada en la transparència, la cooperació i la implicació ciutadanes. Canals que ens obren una nova finestra i que tenen una repercussió clarament positiva en la ciutat.