Diàleg per sumar

Fa pocs dies vam tenir una bona notícia, la possibilitat de reprendre les sessions del Consell de Ciutat. Un més de tants espais de trobada que durant l’any passat va haver d’estar en parèntesi, però que ja ha pogut tornar a ser una cita regular.

El Consell de Ciutat existeix per sumar, per assessorar i per  aportar les preocupacions de la ciutadania en una taula on es dialoga. És un espai de participació en què l’Ajuntament dona compte d’actuacions significatives, en un clima de confiança, i en què el diàleg és directe, no des de la jerarquia. Per exemple, aquesta vegada, lògicament, es va dedicar estona a les mesures que ha activat l’Ajuntament per actuar contra la crisi, al pla d’habitatge, i també es va fer evident la preocupació dels membres per les conseqüències a nivell social de la pandèmia.

Encara que de moment sigui per videoconferència, amb la fredor que suposa, reactivar aquest òrgan és important, i vull agrarir la participació i implicació de totes les persones que hi són presents.

De la mateixa manera, aquesta setmana també comencen a caminar les diferents comissions de l’ASUECO (Agenda Social i Urbana per Enfortir la Comunitat). En aquest cas, com es va plantejar en el moment de la signatura, es tracta de definir amb la col·laboració d’entitats i agents socials, eines de construcció del futur, mitjançant aquests grups de treball. És així, també, un procés per sumar i per aportar, de forma col·lectiva, i consensuada.

Hi haurà una comissió per a la Cornellà Humana i Verda, una centrada en els àmbits d’Educació i Inclusió, i una tercera “Activa i Emprenedora”, centrada en l’activitat econòmica i l’ocupació. Tres eixos per debatre i plantejar qüestions que guiïn la política municipal en els propers anys d’aquesta dècada, que assentin les bases del nostre futur com a ciutat.