Dignitat: compromís i defensa dels drets socials

Avui encetem la IV Setmana de la Dignitat. Uns dies on tota la ciutadania i totes les entitats es bolquen per posar en primer terme i denunciar, un cop més, les desigualtats socials provocades per la crisi, per remarcar que l’escletxa que va generar, va deixar sumides en un grau de vulnerabilitat extrema a moltes famílies i a moltes persones del nostre entorn. En aquests anys, ni la crisi ha finalitzat, ni les situacions de precarietat i pobresa s’han resolt, al contrari, s’ha ampliat i creat el que ja s’anomena nova pobresa.
És evident que s’ha d’actuar de forma transversal, que les polítiques han de ser reals, no quedar-se en paraules. Defensar els drets socials com a drets sòlids i no pas com a drets subsidiaris és més necessària que mai. En aquest camí el govern del PP ha donat l’esquena clarament, amb la decisió de presentar un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei 24/2015 del Parlament de Catalunya que recollia mesures urgents per fer front a temes tan importants com l’habitatge o la pobresa energètica.
Moltes persones viuen en situació d’angoixa, i els més vulnerables: els infants i les persones més fràgils socialment són les principals víctimes. És un cercle viciós que requereix compromisos, lleis i actuacions polítiques que no maquillin sinó que actuïn realment i a fons. Tenim en l’horitzó unes eleccions generals, i no hem de perdre de vista, ni uns ni altres, que està en joc la desigualtat creixent, la precarietat i la pobresa cronificada.
Les prioritats d’aquest Ajuntament sempre han estat, i ara més que mai, atendre les necessitats de les persones i molt especialment de les més desfavorides. Perquè som nosaltres, l’administració més propera, la que veiem en primer terme tota aquesta situació de vulnerabilitat. Per això, aquí seguirem aportant el nostre granet de sorra, amb les competències i els recursos que tenim, amb mesures socials com els fons d’habitatge, els plans locals d’ocupació, impulsant un nou Acord Social contra la crisi, amb la tarifació social o amb ajuts a la infància, entre d’altres.
Nosaltres seguirem treballant per mantenir i defensar la Dignitat de les persones. I en aquest punt, especialment aquesta setmana de sensibilització, us vull demanar la vostra col•laboració per posar de manifest un cop més l’esperit solidari i compromès dels ciutadans i ciutadanes de Cornellà.

Per tot això: "PLANTA CARA A LA POBRESA. CORNELLÀ PER LA DIGNITAT"