Donem un nou impuls als emprenedors

El mes de setembre posarem en marxa un nou viver d’empreses per a emprenedors joves, en la línia de generar noves oportunitats econòmiques a la ciutat, oferir-los alternatives assequibles perquè facin realitat les seves idees de negoci i que aquestes generin a la vegada riquesa i llocs de treball.
Aquest viver serà al barri del Pedró, en un espai ampli i polivalent, amb tot els recursos tècnics necessaris i l’assessorament corresponent, amb l’objectiu fonamental de facilitar la innovació. No es tracta d’una iniciativa aïllada, sinó que s’emmarca en un projecte global i transversal per fer progressar la ciutat. Aquest nou viver conforma, juntament amb el Centre d’Empreses o el Citilab, una xarxa d’espais de creixement i de creativitat que ve reforçat, a més, per mesures com les bonificacions fiscals de “quota zero”.
Tot aquest plantejament parteix, clarament, del nostre posicionament i compromís social amb la ciutadania i que s’emmarca més globalment en l’Acord Social contra la Crisi, un acord signat al 2012 amb més d’una trentena d’agents socials de la ciutat i que consensua mesures per a generar ocupació i impulsar el nostre creixement econòmic. Estem en la línia i seguim treballant en altres iniciatives paral•leles com els plans d’ocupació local, i reforçant alhora el suport als col•lectius més vulnerables. El progrés no és una qüestió d’atzar, és un tema de suma de voluntats i recursos que nosaltres, dins de les nostres possibilitats i competències, estem portant a terme.