Educació viària divertida

També té a veure amb l'educació, però enllaçant amb el civisme. La Guàrdia Urbana realitza a molts centres de Cornellà, de primària i de secundària, cursos d'educació vial i cívica. Els més petits poden aprendre les normes que ens permeten compartir l'espai públic (els carrers) entre vianants i vehicles. Conèixer aquestes normes ens dóna seguretat a nosaltres mateixos i als altres, i és tranquil·litat a tothom. Per reforçar aquesta activitat els alumnes compten amb un dossier, amb preguntes i jocs, senzills perquè està adreçat a infants però que tots podríem provar de resoldre; no perquè desconeguem les normes, sinó perquè a vegades algunes persones prefereixen no fer-ne cas i això acaba sent perillós per a ells, o per als altres, ja que es tracta de conviure. Els joves de l'institut també reben una formació específica, relacionada amb l'ús responsable dels ciclomotors que molts poden començar a conduir.