Educar i prevenir els joves

Segons dades del Ministerio de Sanidad, el 18% dels joves entre els 14 i els 18 anys fa servir internet de forma compulsiva, una dada alarmant i que ens ha de fer reflexionar sobre la informació i prevenció als nostres fills i filles en l’ús de les noves tecnologies.
Conscients d’aquesta realitat, fa quatre anys vam crear a Corn ellà un servei pioner a través del Citilab i amb el suport del CAS Fontsanta: el servei Tecnoatenció, amb el que volíem oferir als joves de la ciutat informació i eines per prevenir sobre les repercussions de l’ús inadequat de les noves tecnologies i de les xarxes socials i alertar-los de temes com les dependències als mòbils, el ciberbulling, el sexting o altres.
En aquest període hem fet tallers a escoles i instituts, s’ha fet seguiment personalitzat a famílies i joves que ho han sol•licitat, i també s’han fet xerrades de sensibilització per a mares i pares, amb la qual cosa s'han superat els 5.000 usuaris del servei. Una de les claus és que abordem el tema tant en la fase preventiva com en la fase d’intervenció en casos concrets que necessiten l’actuació de professionals com ara psicòlegs que es gestionen mitjançant el CAS Fontsanta. En els tallers formatius, els adolescents comencen a entendre com d’ exposats estan quan comparteixen -especialment a través dels telèfons mòbils- imatges, ubicacions o aficions, i la importància que cal donar a la privadesa.
Aquest servei és gratuït, i és obert a les famílies amb adolescents amb l’objectiu d’abordar aquesta problemàtica des de dos àmbits diferents: les dependències i addiccions, i les problemàtiques associades a l'assetjament tecnològic.